Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

WEEE
Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
Industrial Solutions
Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)
W dzisiejszych czasach wytwarza się na świecie ogromne ilości odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Jest to globalny problem środowiskowy. Wynika to z faktu, że elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje, które mogą uwalniać się podczas przetwarzania odpadów. Zagrożenie dla ludzi i środowiska różni się jednak w zależności od sposobu postępowania z elektroodpadami. Tego typu odpady są często poddawane recyklingowi z zachowaniem ostrożności wobec substancji niebezpiecznych i/lub w celu odzyskania cennych materiałów. 

Celem dyrektywy WEEE jest usprawnienie zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektronicznych, aby przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów i efektywnego wykorzystania zasobów oraz by ograniczyć nielegalny wywóz takich odpadów z UE.
Dyrektywa WEEE 2012/19/UE – informacje ogólne
               
Informacje dla użytkowników, zakłady utylizacji odpadów i oznakowanie przygotowano zgodnie z dyrektywą unijną 2012/19/UE (WEEE) w celu dostarczenia użytkownikom końcowym niezbędnych informacji dotyczących sposobu postępowania z elektroodpadami po zakończeniu eksploatacji, a przed poddaniem recyklingowi.