Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Ropa naftowa i gaz
Sto lat osiągnięć przemysłowych i technologicznych pozwoliło na opracowanie kompletnych procesów elektrycznych.

Ropa naftowa i gaz

Kilka wiodących na świecie firm naftowych i gazowych wspólnie ze znakomitymi koncernami farmaceutycznymi polega na produktach i usługach GE związanych z ich głównymi procesami. Działają one często w... Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Kilka wiodących na świecie firm naftowych i gazowych wspólnie ze znakomitymi koncernami farmaceutycznymi polega na produktach i usługach GE związanych z ich głównymi procesami. Działają one często w surowych i bardzo wymagających warunkach, bez możliwości kosztownych przestojów w produkcji ani innych żadnych przerw.

 

Głównym kluczem do sukcesu jest ich całkowita niezawodność – od najmniejszych łączników do kompleksowych analizatorów.

 

We współczesnej zmiennej globalnej ekonomii potrzebne są narzędzia do utrzymywania prawidłowego kierunku własnej działalności. Firma GE zapewnia sposoby ograniczania przestojów i zwiększenia rentowności danego procesu. Dzięki dobremu zrozumieniu instalacji i potrzeb dotyczących jej działania, możemy zaprojektować wyjątkowe rozwiązania dla naszych klientów z branży naftowej i gazowej.


Pełne lokalne wsparcie podczas instalacji i obsługi

Doświadczone zespoły projektowe i serwisowe wykorzystujące zaawansowane technologie zdalnego monitorowania. Dostarczyliśmy rozwiązania z branży naftowej i gazowniczej ponad 25 firmom w wielu krajach.


Ograniczanie ryzyka wypadków pracowników wynikających z łuków elektrycznych

Entellisys* Near-Gear, interfejs typu człowiek-maszyna, umożliwia przeprowadzanie monitorowania, sterowania i konserwacji poza strefą łuku elektrycznego. Nasze zdalne urządzenie przełączające umożliwia operatorom pozostawanie poza strefą łuku elektrycznego podczas przełączania wyłączników. Produkty i usługi firmy GE spełniające potrzeby tego rosnącego segmentu rynkowego są wiodące w branży.

Ochrona przez niebezpieczeństwem przeskoku iskry

Oil & Gas Electrical Safety