Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Ochrona zdrowia
Wdrażanie najważniejszych zapasowych systemów elektrycznych, które zapewniają bezpieczne i niezawodne całodobowe zasilanie szpitali przez 7 dni w tygodniu.

Ochrona zdrowia

Tam, gdzie chodzi o ochronę zdrowia, nie ma miejsca na improwizację. Szpitale, ośrodki zdrowia, bloki operacyjne... Ich żądania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności są wyjątkowo wysokie. Takie... Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Tam, gdzie chodzi o ochronę zdrowia, nie ma miejsca na improwizację. Szpitale, ośrodki zdrowia, bloki operacyjne... Ich żądania w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności są wyjątkowo wysokie. Takie wymagania w zakresie zasilania i bezpieczeństwa mogą zostać spełnione wyłącznie przez partnera posiadającego duże umiejętności i doświadczenie, takiego jak GE. Firma GE Industrial Solutions z powodzeniem opracowała liczne dostosowane do indywidualnych potrzeb projekty i instalacje dla bardzo wymagających ośrodków i instytucji o międzynarodowej renomie.

 
 

Aby zapewniać wyższe standardy opieki coraz większej liczbie osób przy stale malejących kosztach, ośrodki medyczne działają ciągle pod znaczną presją. Wymaga to bezpiecznego, całkowicie niezawodnego i wydajnego zasilania elektrycznego.

 

Praktycznie każde urządzenie we współczesnym szpitalu — od łóżka w sali chorego do rezonansu magnetycznego na oddziale radiologicznym — jest zasilane elektrycznie. Dlatego zdolność zapewniania jak najlepszej opieki pacjentom, zabezpieczenia nakładów na technologię oraz unikania kosztownych i potencjalnie niebezpiecznych przerw w świadczeniu usług oznacza, że instalacja elektryczna musi być solidna, redundantna i wystarczająco inteligentna, aby zapewnić stałość zasilania elektrycznego.

 

Aby podjąć to wyzwanie, należy:

  • maksymalnie zwiększyć niezawodność i wydajność systemu tak, aby zapewniał on wysokiej jakości zasilanie elektryczne w stanie normalnym i sytuacjach awaryjnych za możliwie najniższą cenę,
  • instalować urządzenia podnoszące poziom bezpieczeństwa, a w szczególności chroniące pracowników i sprzęt przed gwałtowną energią wyzwalaną przez łuk elektryczny,
  • znaleźć partnera o odpowiedniej wiedzy i zasobach, który podejmie zobowiązanie wspierania użytkownika przez cały okres eksploatacji systemu.

Szpitale od ponad 100 lat zwracają się do GE o dostarczenie infrastruktury elektrycznej zasilającej ich instalacje. Powody są takie same jak przed wiekiem: szeroki zakres naszej oferty i wiedza naszych pracowników.

Zasilanie krytyczne dla szpitali

Critical Power for Hospitals