Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Energia ze źródeł odnawialnych

Energia ze źródeł odnawialnych

Firma GE dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej, ponieważ zasilanie wykorzystujące tę energię stanowi stale rosnącą, cenną część światowej mieszanki energetycznej. Dostarczamy również... Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej

Firma GE dostarcza rozwiązania w zakresie energii słonecznej, ponieważ zasilanie wykorzystujące tę energię stanowi stale rosnącą, cenną część światowej mieszanki energetycznej. Dostarczamy również rozwiązania w zakresie produkcji energii przez turbiny wiatrowe o sprawdzonej wydajności, dyspozycyjności i niezawodności, które stanowią coraz większą wartość dla naszych klientów. Uzupełniają to rozwiązania w zakresie biomasy. Rozwój tych rozwiązań stanowi dla firmy GE istotny element strategii, ponieważ opiera się na nich nasza przyszłość.

 

Energia ze źródeł odnawialnych jest zazwyczaj określana jako energia pochodząca ze źródeł, które w sposób naturalny odnawiają się w ludzkiej skali czasowej. Są nimi światło słoneczne, wiatr, deszcz, pływy morskie, fale i ciepło ze źródeł geotermalnych.[1]

 
Energia ze źródeł odnawialnych zastępuje paliwa konwencjonalne w czterech różnych dziedzinach [2]: 
  • generowanie energii elektrycznej,
  • ogrzewanie wody/pomieszczeń,
  • paliwa silnikowe,
  • usługi energetyczne (poza siecią) w strefach wiejskich.

Wg raportu REN21 z roku 2014, energia ze źródeł odnawialnych stanowiła 19 procent naszego zużycia energii i 22 procent naszego wytwarzania energii odpowiednio w latach 2012 i 2013. Udział energii z nowoczesnych źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, energia słoneczna i biopaliwa stanowi w globalnym wytwarzaniu energii mniej więcej taką samą część, jak produkcja z tradycyjnej biomasy.

 
1. The myth of renewable energy | Bulletin of the Atomic Scientists". Thebulletin. org. 2011-11-22. Retrieved 2013-10-03. 
2. REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status Report p. 15.