Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Tele REC
Układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego

Tele REC układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego

Tele REC układ do samoczynnego załączania wyłącznika różnicowoprądowego

 

 

Jest to układ do automatycznego załączania wyłącznika różnicowoprądowego typu BP/BD w przypadku jego zadziałania. Zapewnia ciągłość zasilania i jest szczególnie przydatny w obiektach bezobsługowych.

 

Tele REC składa się napędu silnikowego i przekaźnika, który zapoczątkowuje sekwencję ponownego załączania różnicówki w 6-ciu przedziałach czasowych: 10, 20, 30, 60, 120, 160 s.

  • Jeśli ponowne załączenie powiedzie się w pierwszej próbie pozostałe są kasowane.
  • Jeśli próba sześciokrotnego załączenia nie powiedzie się wówczas przekaźnik blokuje układ.
  • Ponowne automatyczne załączani jest możliwe dopiero po manualnym odblokowaniu Tele REC.
  • Urządzenie zawiera styki pomocnicze: do zdalnego sterowania za pomocą przycisku oraz do sygnalizacji stanu pracy (On, Off).

 

Tele REC oferowany jest:

  • w gotowym zestawie z podstawowymi wyłącznikami różnicowoprądowymi (In 40, 63A dla 30 i 300mA)
  • jako oddzielny układ do współpracy ze wszystkimi wył. różnicowoprądowymi: BPC, BPA, BPS, BPAi, BPSi.