Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Szyny
Szyny podłączeniowe
Industrial Solutions

Szyny - Szyny podłączeniowe

Dane techniczne

 
Szyny miedź (beztlenowa)

Izolacja szyn

 

plastik
odporność na ciepło > 96°C
samogaszenie V0
Odporność dielektryczna 36 kV/mm (wg. DIN 53481/1.2)
Łączeniowa zdolność zwarciowa
25 kA (100A wkładka)
Odporność klimatyczna wg. IEC 60068-2-30
Izolacja wg EN 60439-1 Grupa materiału II, 400V

Szyny podłączeniowe

 • 1-fazowe 1-fazowe 90°
 • 1-fazowe 1P + styki pomocnicze
 • 2-fazowe 2-fazowe 2P + styki pomocnicze
 • 3-fazowe 3-fazowe dla wyłączników serii Fixwell*
 • 3-fazowe 2P + styki pomocnicze
 • 3-fazowe 1P + styki pomocnicze
 • 4-fazowe 4P lub 3P+N
 • 4-fazowe 1P+N lub 2P

Szyny połączeniowe dla wyłączników serii Unibis*

 • 1-fazowe 90° dla wyłączników serii Unibis*
 • 1-fazowe+N / 2P dla wyłączników serii Unibis*
 • 3-fazowe dla wyłączników serii Unibis*
 • 4-fazowe 1P+N lub 2P dla wyłączników serii Unibis*
 • 4-fazowe 4P lub 3P+N dla wyłączników serii Unibis*
 
Insulated PIN type busbars Insulated PIN type busbars Insulated PIN type busbars