Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria MT+CT
Przekładniki prądowe

Seria MT+CT - Przekładniki prądowe

Przekładniki prądowe zasilają obwody prądowe przyrządów mierzących prąd. Nowa seria przekładników prądowych GE umożliwia pracę w obwodach jedno- i trójfazowych, przy prądzie uzwojenia pierwotnego 40-4000A.

Funkcje

Gdy prąd płynący w obwodzie jest zbyt wysoki by mógł zostać zmierzony bezpośrednio przez miernik, przekładnik prądowy umożliwia uzyskanie proporcjonalnie niższego prądu w obwodzie pomiarowym, odpowiedniego dla mierników i urządzeń rejestrujących. Przekładnik prądowy zapewnia izolację galwaniczną obwodu prądowego przyrządu pomiarowego od obwodu badanego, przez który może płynąć wysoki prąd. 

Zastosowania

Przekładniki prądowe są stosowane najczęściej w technice pomiarowej.

Cechy

Przekładnik prądowy charakteryzuje stały stosunek natężeń prądów w obu uzwojeniach (przekładnia prądowa). Przekładniki prądowe zainstalowane w jednym obwodzie mogą spełniać dwojaką funkcję. Na przykład: urządzenia ochronne i liczniki energii elektrycznej mogą używać oddzielnych przekładników do separacji galwanicznej obwodów i przekładników o innej charakterystyce (klasa dokładności, zdolność przeciążeniowa) przy pomiarach prądów. Zastosowanie przekładnika prądowego w zasadzie nie ma wpływu na prąd uzwojenia pierwotnego. Prąd uzwojenia wtórnego standardowo wynosi 5A.
 
Czyli przekładnia prądowa 4000:5 oznacza że przy prądzie uzwojenia wtórnego 5A, prąd uzwojenia pierwotnego wynosi 4000A. Obciążenie przekładnika prądowego musi mieć niską rezystancję. Na dokładność przekładnika prądowego ma wpływ kilka czynników: , odporność na zakłócenia prądem stałym, wartość przekładni prądowej i układ połączeń przekładnika.
  • rodzaj obciążenia
  • klasa obciążenia
  • wartość przekładni prądowej
  • układ połączeń przekładnika

     

W normie IEC 60044-1 określono trzy klasy dla różnych rodzajów pomiarów: klasę 0,5; 1 i 3.

 

Oznaczenie klasy jest związane z dokładnością przekładnika. Klasa dokładności przekładnika określa dopuszczalny błąd przekładni prądowej.

 

Dla klasy 1 błąd przekładni wynosi 1%, dla klasy 0,5 błąd ten wynosi 0,5%.

Typy

Series MT+CT - Current transformers