Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria GRDT+TOP / TOR
przekaźnik różnicowoprądowy

Seria GRDT+TOP / TOR - przekaźnik różnicowoprądowy

Ochrona osób przed porażeniem elektrycznym w obiektach komercyjnych i przemysłowych.

Cechy i korzyści

  • Przekaźnik o działaniu bezzwłocznym Idn=30mA, zajmujący tylko 2 moduły szerokości.
  • Do 19 nastaw czułości prądu w zakresie 30mA...30A za pomocą 7-pozycyjnego potencjometru, charakterystyka wyzwalania typu A.
  • Wyposażony w jeden styk alarmowy (wyjście przekaźnikowe) oraz zdalną lub lokalną funkcję testu.
  • Zestaw złożony z przekaźnika różnicowoprądowego oraz zewnętrznego przekładnika prądowego, pozwala wykrywać prądy upływowe, pojawiające się na skutek uszkodzenia izolacji urządzeń lub instalacji.

Funkcje

  • Detekcja prądu różnicowego za pomocą zewnętrznego przekładnika prądowego.
  • Ochrona osób

     

 
Series GRDT+TOP / TOR - Residential earth leakage relay