Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Seria CA - Unibis* Interfejs
Styki pomocnicze

Seria CA - Unibis* Interfejs - Styki pomocnicze

Styki pomocnicze przeznaczone są do montowania z boku urządzenia zabezpieczającego. Dzięki temu możliwe jest zdalne monitorowanie stanu pracy tego urządzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Wspólne dla wszystkich wyłączników różnicowo- i nadprądowych do 63A oraz różnicowoprądowych do 100A, także rozłączników głównych AST M.
 • Do montażu po obu stronach wyłączników nadprądowych oraz rozłączników głównych AST M.
 • Dostępna wersja z pozłacanymi stykami do zastosowań w aplikacjach niskoprądowych i niskonapięciowych.
 • Możliwość montażu do 4 bloków styków CA z każdej strony.
 • Dostosowane do ‘przejścia’ szyn łączeniowych kołkowych lub widełkowych z dołu lub góry (podstawa styku można obracać o 180 stopni)

 

Zastosowanie

Styki pomocnicze Unibis* są przystosowane do pełnienia dwóch zadań:

 

 1. Zadanie podstawowe - zdalne monitorowanie stanu pracy wyłącznika, do którego są przymocowane.
 2. Zadanie interfejsu – elementu sprzęgającego pomiędzy wyłącznikami Unibis*, a pozostałymi elementami wyposażenia dodatkowego (np. wyzwalacze).
  Przykład: aby dołączyć wyzwalacz podnapięciowy Tele U do wyłącznika Unibis*, styk CA (672972) musi być dodany w środek.

 

Styki pomocnicze typu CA H (funkcja H)
Informuje czy wyłącznik znajduje się w pozycji Załączonej lub Wyłączonej – funkcja H

 

Styki pomocnicze typu CA S/H, CA S/H G (funkcja S/H)
Może pełnić funkcje H lub sygnalizować automatyczne zadziałanie wyłącznika nadprądowego (zwarcie lub przeciążenie), wyłącznika różnicowoprądowego (prąd upływu) – funkcja S
Użytkownik może sam w prosty sposób wybrać odpowiednią funkcje (H lub S) podczas instalacji.
Dodatkowo styki CA S/H posiadają:

 • przycisk TEST pozwalający na sprawdzenie poprawności działania styków bez zmiany stanu pracy wyłącznika, do którego jest dołączony.
 • przycisk RESET – do przywrócenia normalnego stanu pracy po zadziałaniu wyłącznika – funkcja S
 • lokalną sygnalizację wyzwolenia, kolor czerwony pod przyciskiem Reset – funkcja S

Dane techniczne

CA UN
Styk przełączny 1
Znamionowy prąd In (A) 5
Znamionowe napięcie AC Un (V) 240
Trwałość łączeniowa 10000
Przekrój przewodów (mm2) 2.5
Waga (g)

70

Moment dociskowy (Nm) 0.8