Kontakt

Menu w nagłówku

Languages

Izolowane szyny
podłączeniowe widełkowe

Izolowane szyny podłączeniowe widełkowe

 

Szyny podłączeniowe

 • 1-fazowe
 • 1-fazowe 90°
 • 1-fazowe 1P + styki pomocnicze
 • 1-fazowe z 1P + styki pomocnicze 90°
 • 2-fazowe 2-fazowe z 2P + styki pomocnicze
 • 3-fazowe 3-fazowe dla wyłączników różnicowoprądowych
 • 3-fazowe 3P + styki pomocnicze
 • 3-fazowe 1P + styki pomocnicze
 • 4-fazowe 4P lub 3P+N
 • 4-fazowe1P+N lub 2P
 • 4-fazowe 4P + styki pomocnicze

 

Insulated FORK type busbars


(Szyny długości 1m mogą być skracane)

Dane techniczne

 
Szyny miedź (beztlenowa)

Izolacja szyn 

 

plastik
odporność na ciepło > 96 °C
samogaszenie V0
Odporność dielektryczna 36kV/mm (wg DIN 53481/1.2)
Łączeniowa zdolność zwarciowa
25kA (100A wkładka)
Odporność klimatyczna wg IEC 60068-2-30
Odporność na prądy pełzające 400V (wg IEC 60112)
Izolacja wg EN 60439--1  Grupa materiału II, 400V